Jak napsat strukturovaný životopis

Kvalitně napsaný strukturovaný životopis, vám otevře bránu na všechny pohovory. Personalista musí denně přečíst desítky vzorů životopisů a na vyhodnocení každého z nich má zpravidla jen několik minut. Těch několik minut může rozhodnout o vašem osudu.

Právě kvůli časové tísni, personalisté preferují formu strukturovaného životopisu, kde si velmi rychle a snadno vyhledají konkrétní informaci, která je zajímá. Nepodceňujte proto tento důležitý dokument.

Bez dobře napsaného strukturovaného životopisu, se dnes nikdo neobejde. Přesto někteří zájemci o práci stále posílají klasickou formu vzoru životopisu – psaný text. Pokud mezi ně patříte, může i váš životopis skončit v koši personalisty.

Na základních školách nás učili psát životopisy psanou formou. Zatímco naše učitele zajímalo, jestli máme psa nebo kočku, co studují naši sourozenci a kde pracují rodiče, zaměstnavatele po těchto informacích netouží. To je jeden z důvodů, proč byl klasický formát životopisu pomalu ale jistě vytlačen a nahrazen strukturovaným životopisem.

Vzhledem k vysokému počtu uchazečů na jednu pracovní pozici, je pro personalistu náročné už jen samotné prostudování každého životopisu, který je mu doručen. Proto také dává každý zaměstnavatel přednost strukturovaným informacím v přehledné a jasné podobě, před slohovým cvičením.

Pokud máte pocit, že strukturovaný životopis je příliš neosobní a vy skrze něj nedokážete zaměstnavatele přesvědčit o vašem opravdovém zájmu o pracovní pozici, využijte prostoru, který vám nabízí motivační dopis. Zde máte možnost psaným textem vyjádřit svůj zájem o práci a zároveň zaměstnavatele naklonit na svoji stranu. Informace o vašem vzděláním či praxi skutečně raději přenechejte pro obsah strukturovaného životopisu.

Co musí strukturovaný životopis obsahovat?

Osobní údaje: Kategorie zahrnující především vaše jméno, adresu, emailové a telefonní spojení. Dbejte na aktuálnost uvedených údajů. Pokud se zdržujete na jiné adrese, použijte ji a neuvádějte vaše trvalé bydliště.

Dosažené vzdělání: Do této kategorie patří přesný název školy i obory, které jste vystudovali. Postupujte vždy v pořadí od nejnovějšího dolů. To znamená, že poslední vystudovaná škola bude hned první údaj v této kolonce a informace o místě vaší základní školy bude v této kategorii ta poslední zpráva.

Pracovní zkušenosti: Opět postupujete chronologicky, od nejnovejších zkušeností nahoře, po ty nejstarší dole. Vždy uvádějte přesný název společnosti a název pozice, stejně jako období, kdy jste ve společnosti působili. Důležité je také ve stručnosti zmínit vaše kompetence a odpovědnosti. Zamyslete se, co byste z vaší předchozí pracovní náplně nejvíce využili v novém zaměstnání a tyto zkušenosti nejvíce zdůrazněte.

Jazykové komptence: Uveďte seznam cizích jazyků, kterými hovoříte. Nezapomeňte doplnit i dosaženou jazykovou úroveň, případně státní zkoušky. Znalosti cizího jazyku nepodceňujte, ale ani nepředceňujte. Pokud například uvedete pokročilou znalost angličtiny, můžete očekávat, že na vás personalista v průběhu hovoru začne hovořit anglicky s vědomím, že vy mu přeci rozumíte.

Ostatní schopnosti: Zde uveďte cokoliv, co můžete ze svých schopností v novém zaměstnání využít. Pokud hledáte práci asistentky, neuvádějte například, že dobře vaříte. Tuto vaši dovednost určitě ocení doma, nicméně zaměstnavatele hledajícího asistentku opravdu nezaujme. Strukturovaný životopis musí být přehledný a stručný, proto jej nelze zatěžovat informacemi, které se nevztahují k tématu. Vyzdvihněte raději své organizační přednosti. Mezi další příklady schopností může patřit: znalost práce na PC, řidičský průkaz apod.

S dobře sestaveným strukturovaným živtopisem se nemusíte obávat neśpěchu. Pokud si však stále nejste jisti, využijte náš kvalitní zdroj – vzor životopisu ke stažení.

Nejčastější chyby při psaní strukturovaného životopisu

Strukturovaný životopis zpravidla rozhodne o tom, zda:li budete pozváni na pohovor nebo  ne. Personalisté jich denně přečtou desítky a stále dokola vidí ty stejné chyby. Nedělejte je také!

 • Nepřehledně seřazené informace.
 • Úmyslné zatajovaní informací. Nejvíce nápadné jsou životopisy, ve kterým něco – jinak obvyklého – chybí. Například data narození nebo informace o vzdělání. Personalista si hned  všimne, že strukturovaný životopis neobsahuje to, co jiné vzory životopisu. Okamžitě pak pojme podezření, že jste informaci neuvedli záměrně, protože není zcela v pořádku.
 • Pravopisné chyby.
 • Název pracovní pozice v předchozím zaměstnání, bez popisu pracovní náplně.
 • Technické zkratky.
 • Nevhodně zvolená fotografie například z dovolené. Pokud budete přikládat ke strukturovaném životopisu fotografii, použijte vždy pasový formát.

Pokud si chcete být jisti kvalitou vašeho strukturovaného životopisu, využijte náš vzor životopisu  nebo čtěte dál:

Na co nezapomenout při psaní strukturovaného životopisu

Pokud si nevíte rady, jak správně sestavit strukturovaný životopis, přečtěte si hned několik zaručených rad od zkušených personalistů. Co by vašemu strukturovanému životopisu určitě nemělo chybět?

 • Maximální rozsah dvě strany A4.
 • Každý strukturovaný životopis musí být napsán na počítači.
 • Informace musí být seřazeny chronologicky, od nejnovějších po ty nejstarší.
 • Nejdůležitější informace vždy uvádějte na první straně.
 • Veškeré kontakty na svou osobu mějte seřazeny v jedné kategorii.
 • Pozor na grafickou úpravu. Vyhněte se výstřednostem, uměleckému stylu písma, barevnému papíru apod.
 • Vyberte si jeden styl úpravy a ten dodržujte v celém strukturovaném životopise.
 • Vyzdvihněte vaše pracovní zkušenosti, které můžete na nové pracovní pozici využít.
 • Nezapomeňte přiložit ke každému strukturovanému životopisu také motivační dopis. Motivační dopis je snad ještě důležitější než strukturovaný životopis a to přestože jeho význam bývá často podceňován. Bez strukturovaného životopisu jej sice nevyužijete, nicméně atraktivitu své osoby na trhu práce s kvalitně napsaným motivačním dopisem jen zvýšíte. Motivační dopis se nebojte vložit do těla emailu. Pro personalistu je jakýmsi lákavým předkrmem. Získá z vás dojem, že o práci skutečně stojíte a pokud jej budete mít navíc i zajímavě napsaný, s chutí pak otevře přílohu, zvědavý na obsah vašeho strukturovaného životopisu.

Vzor strukturovaného životopisu ke stažení ZDE (připravujeme)